Sikker bruk av stige og stillas, Stillasbygger, Farlig verktøy

Vi arrangerer jevnlig slike kurs der en kan melde på én eller flere deltakere. Skulle du ha behov for kurs til flere ansatte, kan vi gjennomføre bedriftsinterne kurs med det antallet deltakere du har behov for. Kontakt oss direkte om dette.

For å se mer informasjon, trykk på knappen under kursets innhold, og finn kurset i vår kurskalender. Du kan lese mer før du eventuelt melder deg på

Sikker bruk av stige og stillas

Kursets innhold:

 • Lover og forskrifter
 • Oppbygning
 • Bruksområder
 • Egenskaper
 • Betjening
 • Sikker bruk
 • Brukerens holdninger
 • Vedlikehold

Stillasbygger 5-9 meter

Kursets innhold:

 • Ansvar – ansvarsforhold.
 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper
 • Generelt ved montering av stillas
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas
 • Bygging og demontering av flere typer stillas
 • Bruk av stillas
 • Kontroll av stillas
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring
 • Kontroll av stillasmateriell
 • Dokumentasjon

Farlig verktøy

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs

Kursets innhold:

 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • Vinkelsliper
 • Spikerpistol
 • Sirkel- og stikksager
 • Borr, pigg og meiselmaskiner
 • Kjedesager/motorsager
 • Boltepistol