Kurs om håndverktøy, varme arbeider og anhuker

I disse emnene setter vi jevnlig opp kurs der én eller flere deltakere kan melde seg på et kurs vi arrangerer.

For å se mer informasjon, trykk på knappen under kursets innhold, og finn kurset i vår kurskalender. Du kan lese mer før du eventuelt melder deg på

Skulle du ha behov for kurs til flere ansatte, kan vi gjennomføre bedriftsinterne kurs med det antallet deltakere du har behov for. Kontakt oss direkte om dette.

Anhuker-kurs

Kursets innhold:
 • Innledning
 • Lover, regler og forskrifter
 • Typer løfteredskaper
 • Kontroll og kasseringsregler løfteredskaper
 • Løfteredskapstabeller
 • Bruk av løfteredskaper
 • Signalgiving og tegn

Varme arbeider

Kursets innhold:
 • Gjeldende lover og forskrifter
 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Alternative slukkemidler og metoder
 • Sikkerhetstiltak ved varme arbeider
 • Førstehjelp ved brannskade
 • Eksamen
 • Slukkeøvelse

Sikker bruk av håndverktøy

Kursets innhold:
 • Lover og forskrifter
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Holdninger ved bruk
 • Bruksområder
 • Oppbygning og egenskaper
 • Betjening
 • Vedlikehold