BRANNVERN

Vårt Brannvernkurs og kurs for brannvernansvarlig  er rettet mot personell i skoler, barnehager, bedrifter og borettslag som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten. For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernansvarlig, og øvrig personale bør ha opplæring i brannvern.

Brannvernansvarlig skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Vedkommende kan være eier selv eller en representant for eier. Brannvernansvarlig skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt og brannvesenets innsatsmuligheter.

Nettkursene kan kjøpes i vår nettbutikk

Brannvernkurs

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs
Nettkurs innhold
 • Brannvern, lover og forskrifter
 • Branninnstruks
 • Risikoanalyse
 • Brann og brannårsaker
 • Når det brenner 
 • Slukkemidler
 • Vedlikehold
 • Praktisk slukkeøvelse
Praktisk øvelse
 • Slukkeøvelse – Bruk av ulike slukkemidler

Brannvernansvarlig/Brannvernleder

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs
Nettkurs innhold
 • Introduksjon
 • Eiers plikter
 • Brukers plikter
 • Brann og brannforebygging
 • Branntilsyn
 • Risikoanalyse
 • Brannkunnskap
 • Brannspredning
 • Slukkemidler og vedlikehold
 • Tekniske brannverntiltak
 • Planlegging og gjennomføring av brannøvelse
Praktisk øvelse
 • Slukkeøvelse – Bruk av ulike slukkemidler